Søg økonomisk hjælp til kontingent og udstyr.

I Hedensted Badmintonklub har vi fokus på fællesskab og sammenhold – og derfor er vi stolte over både medlemstal, antallet af frivillige forældre, trænere, seniorer osv. Vi glæder os over, at vi altid oplever stor og positiv opbakning til vore arrangementer – klubmesterskaber, familiemix osv.

Men det er også vigtigt for os at understøtte et socialt ansvar, ved at alle har muligheden for at kunne deltage og spille badminton, uagtet social baggrund eller økonomi i husstanden.

Vi vil derfor gerne introducere muligheden for børn og unge under 25 år, samt nytilkomne flygtninge og asylansøger, til at søge hjælp til betaling af kontingent, stævner og/eller udstyr. Der ydes enten, ingen, delvis eller fuld tilskud.

Din ansøgning behandles strengt fortrolig. I Hedensted badmintonklub er det formand og kassere som er bekendt med din ansøgning. Dine oplysninger videregives kun til “BROEN Danmark” og/eller “DGI’s – Pulje. Foreningsliv for alle. Når ansøgningen er færdigbehandlet bliver alle oplysninger slettet.

Se mere her:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle

https://broen-danmark.dk/hedensted

 

TRYK på “Søg økonomisk hjælp HER”, udfyld felterne og vi klare resten af processen. Du vil få besked fra os og/eller der hvor ansøgningen er af os ansøgt.